Tarihçe

Namık Kemal Lisesi’nin Tarihçesi

1940’lı yıllarda II. Dünya Savaşı devam ettiği yıllarda Kıbrıs’lı Türklerin paralı asker olarak İngiliz saflarına değişik cephelerde savaşınca eğitimin faydasının anlaşılması üzerine tüm büyük yerleşim yerine birer ilkokul üstü okul kurulmasına karar verip para toplanmaya başlanır. Toplanan paranın yeterli olmaması nedeniyle T.C. Kıbrıs Başkonsolosluğu’na başvurup maddi manevi destek istenir ve olumlu yanıt alıp Mağusa’da Mağusa ve Kazası Türk Tali Okulları İdari Heyeti’ni kurdular. Bu heyet 1944 yılında Mağusa’da Mağusa Ortaokulu ile birlikte 3 okul kurdu. Namık Kemal Lisesi 1944 yılında Mağusa Ortaokulu olarak şimdiki Gazi İlkokulu’na bağlı bir sınıf olarak 40 öğrenci ile eğitime başladı. Bu aşamada Türkiye okula maddi destek verirken Türkiye’den öğretmenler de görevlendirdi.

İlk müdür Salih Oktay Beydir. 1945 yılında Pertev Paşa İlkokulu (Bugünkü Mağusa Sanat Derneği) olan binaya taşındı ve 1949 yılına kadar bu binada eğitim yaptı. 1949 yılında müdürlüğe Suphi Rıza Bey atandı ve okul Kutup Osman Tekkesi’ne taşındı. Daha sonra binanın yetersiz olması nedeniyle, NKL Eski Mağusa’nın (surların) Akkule giriş kapısı karşısında eski Türk mezarlığı üstünde 3 katlı olarak uçak gövdesini andıran bir mimari olarak inşa edilir.

Öğretmenlerin Türkiye’den gelmesi ve bunların milliyetçi bir ruh aşıladığı düşüncesi İngiliz yönetimini rahatsız etmiş ve okul idaresini kendilerine kendi denetimlerine almak istemişlerdir. Namık Kemal Lisesi bu dönemde verilen mücadeleyi T.C. Büyükelçiliği yardımlarıyla kazanmış ve İngiliz kontrolüne girmekten kurtulmuştur. Bu dönemde adanın birçok kazasından Türk öğrenciler Namık Kemal Lisesi’ne akın eder. Bunun üzerine 27.01.1956 tarihli yazı ile T.C. Kıbrıs Başkonsolosluğu’na başvurulup tavassutu istenir ve 06.05.1956 tarihli cevap yazısı Namık Kemal Lisesi gerçek özerkliğini kazanır. 1960’da Kıbrıs Cumhuriyeti kurulana kadar NKL Türkiye’ye bağlı bir Türk okulu vasfını korur.

Oldukça eski bir tarihe ve geçmişe sahip olan okulun gerek akademik gerekse spor, edebiyat, müzik gibi dallarda da birçok başarıya sahiptir. Kıbrıs Türk Toplumu’nun siyasi yaşamına imza atmış birçok politikacı da Namık Kemal Lisesi mezunudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir